botox behandling

Sagoni Melt Workshop

Medicera introducerar Sagoni Melt, som är en enkel och effektiv fettbrännare. Det är en dermatologisk testad produkt som hjälper till att forma och förbättra underdelen av ansiktet. Det är ett nytt alternativ till lokal fettsugning, kirurgi och estetisk behandling för reduktion av submentalt fett, även känt som dubbelhaka.

Är du trött på fettet under hakan och runt halsen? Då kommer denna enkla och effektiva behandling att ge dig bra resultat på kort tid.


Ansökningskriterier: Du skall vara legitimerad läkare eller tandläkare. Är du leg. sjuksköterska krävs ett skriftligt intyg från den läkare som är medicinskt ansvarig på din klinik.

Pris: 495 kr
Inkl moms: 619 kr