behandling läppar

Läppkurs Master Class

Vår läppkurs är specifikt utformad för att ge dig en mer avancerad praktisk och teoretisk kunskap i hur man utför en framgångsrik läppförstoring. Vi går igenom olika injektionstekniker och läpptyper. Vi lägger stor vikt på analys av läppen för att öka förståelsen om vilken teknik som är mest lämpad, och du lär dig att bygga en fyllig och vacker läpp. Efter kursen får du med dig 10 ml Stylage Special Lips, markeringspennor, patientjournaler, och informerade samtycken. Paketet har ett behandlingsvärde av ca: 35.000 – 40 000 kr


Ansökningskriterier:

Du skall vara legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska. + Grundkursen

Pris:

14.800kr
Inkl moms: 18.500kr