botox behandling

Botulinum toxin

Vår kurs i Botulinum Toxin typ A är en omfattande teoretisk och praktisk introduktionskurs. Du får en grundlig genomgång på Dysport från IPSEN och vi går igenom den bakgrundsinformation och de färdigheter du behöver för att kunna injicera Botulinum Toxin på ett professionellt sätt. Kursen täcker allt ifrån medicinska aspekter såsom ansiktets anatomi, information om eventuella komplikationer och hur man förebygger dessa till att konsultera, föra journal och samtycke enligt personuppgiftslagen.

Du får med dig markeringspennor, patientjournaler, och informerade samtycken.


Ansökningskriterier: Du skall vara legitimerad läkare eller tandläkare. Är du leg. sjuksköterska krävs ett skriftligt intyg från den läkare som är medicinskt ansvarig på din klinik.
Pris:14.800kr
Inkl moms: 18.500kr