Akademin inom Estetiska Utbildningar

Inject Academy har utbildat flera hundratals läkare, sjuksköterskor och tandläkare i injektionsteknik.
Inject Academy | Akademin inom Estetiska Utbildningar | Estetiska Kurser

Estetiska Utbildningar i världsklass inom estetiska behandlingar

Inject Academy är en utbildningsakademi i Stockholm, Göteborg och Malmö som främjar kunskap och praktiska färdigheter för att framgångsrikt kunna konkurrera inom estetiska injektionsbehandlingar.

Vår långa erfarenhet och erkända expertis gör att vi kan erbjuda dig en utbildning med hög internationell standard. Genom att utbilda dig på Inject Academy ger vi dig de färdigheter, den kunskap och trygghet du behöver för att kunna utveckla din egen praktik.

Akademin leds av experter inom avancerad estetik och är alltid uppdaterade i de senaste teknikerna. Vi undervisar i fillers, botulinumtoxin (botox) typ A, skinboosters, mesoterapi, trådlyft med PDO-trådar samt injektioner med hyaluronsyra inom ortopedi och gynekologi; men även kemisk peeling. På förfrågan anordnar vi även specialkurser inom andra injektionstekniker.

Vi utbildar endast leg. läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Inom gynekologi och ortopedi skall du vara specialiserad inom området.

Inject Academy är sponsor till Rådet för Estetiska Behandlingar i Sverige, REBS

Inject Academy | Akademin inom Estetiska Utbildningar | Estetiska Kurser

Estetiska Utbildningar Av experter för experter

Alla våra kurser samt kursmaterial är framtaget och utvecklat av experter inom estetisk skönhet med mångårig erfarenhet i branschen världen över.
Kurserna är uppbyggda så att du kan sätta ihop ditt eget utbildningsprogram för att kunna fördjupa dig extra inom de områden du själv vill. Vi erbjuder även privatundervisning som kan justeras så att det passar dina individuella behov och tider.

Efterfrågan på estetiska injektionsbehandlingar ökar stadigt och det utförs miljontals estetiska icke-kirurgiska ingrepp världen över varje år. Därav vill fler och fler utbilda sig i estetisk injektionsteknik. Av vår långa erfarenhet i den estetiska skönhetsbranschen vet vi att det enda sättet man kan erbjuda patientsäkerhet och bästa möjliga behandling är genom medicinskt utbildad personal som har kunskap och utbildning i hur man agerar vid en eventuell komplikation. Därför kräver vi att man är leg. sjuksköterska, läkare eller tandläkare när man utbildar sig hos oss.

Inject Academy | Akademin inom Estetiska Utbildningar | Estetiska Kurser

Estetiska Utbildningar med Kvalitet och kunskap i kombination

Skillnaden med en utbildning från Inject Academy är att du blir expert inom området och en skicklig utövare av estetiska injektioner.

Du får:

  • Gedigen kunskap och trygghet i att kunna ge bästa möjliga resultat.
  • Du håller dig alltid uppdaterad inom de senaste injektionsteknikerna.
  • Hjälpmedel för att få din verksamhet att utvecklas.
  • Inbjudan till unika workshops med välkända experter från hela världen.